Adobe Photoshop CC

Tải xuống Adobe Photoshop CC dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
2019-20.0.1

Tải xuống Adobe Photoshop CC

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Cũng có sẵn ở Ukranian ngoài các ngôn ngữ được liệt kê ở đây. Tải xuống này sẽ đưa bạn đến một trang web bên ngoài để tải xuống yêu cầu đăng ký.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Cũng có sẵn ở Ukranian ngoài các ngôn ngữ được liệt kê ở đây. Tải xuống này sẽ đưa bạn đến một trang web bên ngoài để tải xuống yêu cầu đăng ký.

Ứng dụng mới